Dilluns 9 de juny es realitzarà la conferència ‘Els perills químics de la dieta’

La conferència tindrà lloc a les 19.30h a la Llotja del Cànem a càrrec del doctor Vicent Yusa

La dieta és una de les principals vies d’exposició de la població a contaminants i residus. La presència en els aliments de metalls pesants, residus de plaguicides, residus de medicaments veterinaris, micotoxines, dioxines i altres contaminants ambientals , contaminants industrials o contaminants lligats als processos d’elaboració, poden suposar un risc per a la salut que requereix no només d’un control sobre el compliment dels nivells màxims que poden estar presents en els diferents, sinó d’una permanent avaluació de l’exposició i el risc que pot suposar aquesta contaminació. L’avaluació del risc per als humans derivat de la presència de contaminants i residus en els aliments constitueix, per tant, una activitat científica d’especial transcendència social que està impulsada per organismes internacionals com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA). Per a una adequada avaluació de l’exposició cal conèixer el contingut dels diferents contaminants en els principals grups d’aliments que conformen la dieta. Així mateix és imprescindible tenir un coneixement precís de les pautes dietètiques de la població , és a dir conèixer les quantitats de cada aliment consumides diàriament. La combinació d’aquestes dues dades ens permet estimar l’exposició de diferents grups de població (xiquets, adults, vegetarians, …) als contaminants i residus. Mitjançant la comparació d’aquesta exposició amb valors de referència toxicològics com la ingesta diària tolerable (IDT), o altres valors guia derivats d’estudis toxicològics, és possible realitzar una estimació del risc derivat d’aquesta exposició. Entre les diferents metodologies que és possible utilitzar per a l’avaluació de l’exposició i del risc, els Estudis de Dieta Total (EDT ) s’han consolidat internacionalment com una de les eines més adequades per dur a terme els estudis d’avaluació del risc de contaminants químics.

El doctor Vicent Yusa és Cap de Secció de Laboratoris de Salut Pública a la Conselleria de Sanitat i Professor Associat del Departament de Química Analítica  a la Universitat de València.

Properes activitats
  • No hi ha novetats

Cicle de conferències Conferència Congrés Fira Jornada científica Activitats (322)
General (324)

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.

Categories